سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا میرسپاسی – کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولائی – استاد گروه قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از آنجائیکه اتصال سیستمهای HVDC متفاوت به یکدیگر مسبب سیستمی پیچیده تر می گردد که تحلیل و مطالعة پایداری ولتاژ و توان آن سیستم با روشهای متداول سیستمهای تک تزریقه v تفاوت اساسی می دارد ، در مقالة حاضر ؛ بر اساس تحلیل مدال ماتریس ژاکوبین کاهش یافتة پخش توانِ QV، روشی شبه استاتیکی بمنظور برآورد حاشیه و مرزیبرای پایداری ولتاژ سیستم چندتزریقة HVDC ارائه گشته است و شاخص محلی آن نیز معرفی شده است . همچنین ، براساس مفهوم حداکثر توان قابل انتقال و بر پایة ماتریس ژاکوبین تقلیل یافتة پخش ِتوان PI ، دو روش متفاوت به
نامهای استاندارد vi و مدال (SMPC & MMPC) vi i که vi i i دومی به مانند روش مدال تحلیل پایداری ولتاژ(MVSF) با استفاده از تحلیل مدال پیاده می شود ، بجهت بررسی و مطالعة پایداری توان در لینک های DC ارائه گشته است . در این روشها ، فرضیات شبه استاتیکی i x اعمال می شود و از دینامیکهای پیچیدة سیستم HVDC اغـمـاض می گردد . بـعـلاوه ، هـمـة روشـهای بکـار آمده با کمک برنامه های پخش توان AC/DC و محاسبات عددی (Matlab) برای سیستمی دو مبدله اجرا شده و مرزها و حواشی پایداری ( مشخصه های پایداری ولتاژ و توان ) نموده و بحث گردیده اند . در نهایت ، از شبیه ساز PSCAD-EMTDC به منظور تصدیق نتایج تئوریک تحلیل ها کمک گرفته شده و نتایج شبیه سازیها به نمایش درآمده اند