سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسام مقدم علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

معدن سنگ آهن چغارت در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی شهر بافق و ۱۲۵ کیلومتری جنوب شرقی یزد واقع شده است . عملیات طراحی اولیه معدن بر اساس ۱۷۷ میلیون تن ذخیره قابل بهره برداری
در سال ۱۹۷۰ توسط کارشناسان شوروی سابق انجام گرفت . بر اساس طراحی صورت گرفته در معدن سنگ آهن چغارت ارتفاع پله ها از ۱۰ الی ۱۲/۵ متر ، عرض جاده ارتباطی داخل معدن ۲۰ متر با شیب ۸ درصد، شیب پله های نهایی ۶۹ الی ۷۱ درجه و شیب دیواره های نهایی ۴۸ الی ۵۳ درجه تعیین شده است . در طی سالهای اخیر، با مشاهده بلوکهای ناپایدار در دیواره های معدن، مطالعاتی بمنظور تعیین مقدار حرکت توده ناپایدار و ارائه الگوی مناسب پایدارسازی صورت پذیرفت، در این بررسی نتایج مدلسازی عددی مقاطع ناپایدار بر اساس داده های موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است . در سه گروه از پنچ گروه اصلی توده سنگ در برگیرنده معدن،گروه هایBIII و BI ، BIIبلوک های مستعدلغزش و ناپایدار C ، B ، A و D واقع شده است . با توجه به لزوم پیش بینی روند حرکتی مناطق مذکور در هر یک از بلوکهای فوق مدلی بر اساس داده های ژئومکانیک با نرم افزارFlac تهیه شده است . مقدار فاکتور ایمنی در مناطق مستعدلغزش در محدوده ۰/۵۶ الی ۰/۹۳ متغییربوده که کمترین این مقادیر در محدوده بلوک B می باشد . در ادامه بر اساس نتایج حاصل از مدلسازی عددی در هر یک از بلوکهای مذکور الگویی بمنظور ایمن سازی دیواره های معدن با توجه به روشهای پایدارسازی شیب در معادن روباز ارائه شده است .