سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدداود محمدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مجتبی حیدری – استادیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

یکی از ساختگاههایی که لازم است تا وضعیت پایداری آن بررسی گردد. مسیر خط انتقال گاز ایلام می باشد. مشکل اصلی در این ساختگاه احتمال گسیختگی های ساختاری و سقوط بلوکهای سنگی از دیواره های ترانشه ای است که در مسیر ۴۰۰متری عبوری از ارتفاعات شره زول در استان ایلام حفاری خواهد شد. بر اساس تحلیل های انجام شده انواع مکانیسمهای گسیختگی با کنترل ساختاری (شامل گسیختگی های گوه ای، صفحه ای و واژگونی) بعد از احداث ترانشه مسیر پیش بینی می شود در این پژوهش بعد از توصیف خصوصیات زمین شناسی مهندسی دیواره های ترانشه و شرح نتایج تحلیلهای پایداری انجام شده راهکارهای مناسب برای پایدارسازی و تثبیت دیواره های فوق ارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده به منظور پایداری سازی و تثبیت بخشهای مختلف این دیواره ها بر حسب شرایط توده سنگ در هر بخش لازم است ترکیبی از روشهای پایدارسازی نظیر سکوسازی در کل مسیر نصب بولیت، توری سیمی و شاتکریت به کر گرفته شود.