سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمد دلبری – کارشناسان ارشد مکانیک سنگ موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان

چکیده:

بخش ابتدایی تونل انتقال آب نوسود به منظور استقرار دستگاه حفاری تونل (D.S.TBM) و با استفاده از روش سنتی حفاری می گردد. در این مقاله طراحی سیستم نگهدارنده موقت و میزان بار وارده بر آن برای بخش ابتدایی تونل مذکور انجام گردیده است ابتدا توسط روش تجربی سیستم نگهدارنده مورد نیاز تخمین زده شده و پس از آن رفتار سیستم نگهدارنده و زمین دربرگیرنده تونل با استفاده از روش عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه توسط روش منحنی اندرگنش زمین-سیستم نگهدارنده بار وارده بر سیستم نگهدارنده در دو مقطع تونل در سقف و دیواره تخمین زده شده است بررسی رفتار زمین و عکس العمل سیستم نگهدارنده نشان می دهد سیستم نگهدارنده انتخابی به خوبی پایداری تونل مذکور را تامین می نماید.