سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – استادیار گروه مهندسی معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی ا
سید سهیل طالبی – دانشجوی مهندسی استخراج معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المل

چکیده:

تونل انتقال آب زاگرس با طول حدود ۲۸۵۰ متر و عرض ۴/۳ متر با مقطع نعل اسبی در غرب استان کرمانشاه و در ارتفاعات بازی دراز قرار گرفته است. مطالعات زمین شناسی نشان می دهد ساختگاه مسیر تونل از میان سه سازند و دو سیستم درزه عبور کرده است. تحلیل پایداری به کمک روش های تجربی و عددی(نرم افزار Udec) انجام شده است. این تحلیل ها نشان می دهد جهت پایداری تونل در زون حداکثر روباره نصب میل مهعارتهایی با شبکه بندی ۲*۲ متر و با طول ۳ متر همراه با یک لایه ۱۰ سانتیمتری شاتکریت ضروری است.