سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی غروی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
نادیا شفیع زاده – کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده: