سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا میکائیل – دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
بهنام فردوسی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود زارع – دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن دانشده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دا

چکیده:

تعیین پوشش اولیه مناسب به منظور حفظ پایداری فضای حفاری شده و کمک به ایجاد تعادل جدید در زمین از جمله موارد مهم در طراحی می باشد. رسم منحنی مشخصه ی زمین با استفاده از روش عددی تفاضل محدود، تعیین میزان نرخ ناهمجواری از روی نمودار پانه (panet) و اعمال ترخیص تنش معادل با همگرایی ایجاد شده تا قبل از استقرار پوشش اولیه در مدل عددی، می تواند مسئله بعد سوم که همان تاثیر گام پیشروی و فاصله جبهه کار از پوشش اولیه است را در مسائل دو بعدی حل کند. در این مقاله برایتعیین پوشش اولیه تونل راه آهن کوهین از روش همگرایی-همجواری و رسم منحنی مشخصه زمین با کمک نرم افزار FLAC استفاده شده است. در پایان پایداری سیستم نگهداری اولیه پیشنهادی توسط نرم افزار PCAco مورد ارزیابی قرار گرفت.