سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول دادخواه – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
زهرا حسین میرزایی بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
رسول اجل لوئیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه معدنی آلومینای جاجرم در طاقدیس کوه زو در شمال کویر جاجرم در حاشیه جنوبی زون تکتونیکی کپه داغ و در انتهای شرقی البرز شرقی قرار گرفته است. در این منطقه سازندهای مبارک با سن کربونیفر، سازند الیکا با سن تریاس و سازند شمشک با سن ژوراسیک رخنمون پیدا کرده اند. ارتفاعات این منطقه دارای روندی شمال خاور- جنوب باختر می باشد، که با ساختار تکتونیکی البرز شرقی دارد. این محدوده معدنی توسط گسل های امتداد لغز متعددی قطع گردیده است. عملکرد این ناپیوستگی ها در منطقه باعث تشکیل بیش از۱۲ جبهه کار جهت استخراج ماده معدنی گردیده است. با توجه به این که منطقه مورد مطالعه در البرز شرقی و بر روی طاقدیس کوه زو واقع شده است می توان دریافت که راستای تنش اصلی منطقه شمال غرب- جنوب غرب می باشد که این موضوع توسط گسل های امتداد لغز منطقه، روند طاقدیس زو و سمت شیب لایه بندی شناسایی شده توسط برداشت های زمین شناسی مهندسی قابل تایید می باشد. از تقاطع گسل های مذبور گوه ها و بلوک هایی در جبهه کارهای مختلف شکل می گیرد که در صورت عدم شناخت، ریزش و لغزش در آنها محتمل خواهد بود. در این مطالعه علت ریزش معدن زو ۲ مورد بررسی و تحلیل واقع گردیده است و علت اصلی ریزش همانا تقاطع گسل های امتداد لغز و عملکرد گسل معکوس در پاشنه گوه ایجاد شده می باشد.