سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفی
فرامرز دولتی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علی بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در تحلیل پایداری شیروانی، تعیین سطحی با کمترین ضریب اطمینان و یا به عبارتی دیگر سطح بحرانی شکست است . سازه های فروشویی واحد نخست در فرآیند هیدرومتالوژی می باشد . در این سازه ها ارتفاع نهایی خاک اکسیدی به حدود ۸۰ تا ۱۰۰ متر می رسد که به صورت پله های ۵ تا ۱۵ متری روی بستر شیب دار قرار می گیرند . در صورت وقوع ناپایداری و لغزش در توده های فروشویی خسارات جبران ناپذیر مالی و زیست محیطی ایجاد می گردد که لزوم تحلیل پایداری این سازه ها را ایجاب می کند . به منظور افزایش ضریب ایمنی یک لبه ایمنی در ابتدای هیپ قرار می دهند ابعاد لبه ایمنی بستگی به زوایای شیب دیواره و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد سازنده دارد . می توان با کاهش شیب دیواره هیپ و همچنین رعایت استانداردهای مهندسی در حین ساخت ضریب ایمنی را بالا برد . در این تحقیق سازه ۲ فروشویی مس سرچشمه توسط نرم افزار Slideمدلسازی شد که مقدارضریب اطمینان ۱/۲۹ بدست آمده توسط سه روش تحلیلی، بیشاپ،جانبو و اسپنسر حاکی از پایداری سازه مورد نظرمی باشد