سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد دلبری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاظم نجم – عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعبدالعظیم امیرشاهکومی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شکراللهی – کارشناس بخش تحلیل پایداری سدها سازمان آب منطقه ای خراسان

چکیده: