سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی غمگسار – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

چکیده:

مخازن نفتی جزء یکی از منابع اصلی تولید انرژی در کشور محسوب می شوند که با توجه به داشتن شرایط ویژه مکانیکی مصالح سنگی درگیر در آن، قابلیت حفظ و نگهداری سیالات هیدروکربنی را دارند. از مهمترین ویژپی های مخازننفتی، میزان تخلخل مخزن نفتی، فشار اولیه مخزن، میزان تخلخل مخزن نفتی، ترکهای اولیه و طبیعی و فشارهای تکتونیکی و هیدرواستاتیکی موجود در محدوده مورد نظر می باشند. یکی از حساسترین فرآیندهایی که در طول زمان بهره برداری از نظر تنشها و کرنش ها و توسعه زون پلاستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . قبل از وارد شدن بدین مرحله مطالعات اولیه زمین شناسی مهندسی و بررسی خواص رفتاری سازند درگیر و شرایط تکتونیکی نیز از ضروریات مطالعات و تحلیل در بررسی پایداری چاه نفتی بشمار می رود. در این تحقیق پایداری یک چاه نفتی با استفاده از روش حل المان محدود مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن بصورت نمودارهایی ارائه شده است. سپس با مقایسه سه نوع سنگ مختلف مخزن بطورپارامتریک نتایج عددی این سه نوع سنگ مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شده است. آنچه که از نمودارها مشاهده می شود گویای این مطلب است که سنگ مخزنی که دارای مدول پایینی بوده دارای کرنشهای پلاستیک بالا بوده و سنپی که دارای چسبندگی بالا بوده تنشهای کمتری را محتمل می شود. یکی دیگر از نتایج بدست آمده این است که سنگی که دارای مقاومت فشاری پایینی بوده دارای جابجایی کمتری نیز بوده است.