سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
ذبیح الله مرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در حفاری های زیرزمینی در سنگهای سخت و درزه دار امکان تشکیل گوه وجود دارد. این گوه ها با سقوط در فضای حفاری شده و یا لغزش در طول درزها باعث ایجاد مشکلاتی در ادامه کار حفاری تونل و نگهداری آن خواهند شد. دراین مقاله پایداری گوه های متقارن در سقف تونلهای دایره ای در شرایط وجود آب زیرزمینی و نیروهای دینامیکی ارزیابی شده و با استفاده از یک مثال عددی، مقدارفاکتور اطمینان بدست آمده با روابط ارائه شده قبلی ( ۱۹۹۹(Sofianos, مقایسه شده است. براساس نتایج اینتحقیق در صورتی که زاویه راس گوه بیش از ۶۰ درجه باشد، شدت تاثیر گذاری نیروی آب بر ناپایداری گوه بیش از نیروهای دینامیکی می باشد.