سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش حق پرست کاشانی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو ایران
فواد کعبی نژادیان – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو ایران
ناصر فغفوری – شرکت برق منطقه ای آذربایجان، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زی
حمیدرضا لاری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر جهت امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در هفت منطقه کمی آباد ( اردبیل ) ، مینق ( هریس ) ، صائین ( سراب ) ، تیکمه داش، تسوج، رشکان و مائین بلاغ ( تکاب ) در شمال غرب کشور، داده های انرژی باد ثبت شده در ایستگاه های بادسنجی در طول یک سال تحلیل گردیده است . در این مقاله به عنوان نمونه، نتایج حاصل از آنالیز سالیانه داده های انرژی باد در ایستگاه باد سنجی صائین ( سراب ) به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین نتایج بدست آمده از آنالیز سالیانه داده های باد در هفت منطقه مذکور با یکدیگر مقایسه شده و در نهایت، مناطق یاد شده از نظر پتانسیل وزش باد جهت احداث نیروگاه بادی رتبه بندی گردید . بر این اساس، ایستگاه های باد سنجی صائین، کمی آباد، مینق، مائین بلاغ، تیکمه داش، تسوج و رشکان به ترتیب در رتبه های اول تا هفتم قرار گرفتند .