سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنفشه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اینکه ارزیابی پهنه سیلابگیر و مسیل رودخانه ها مبنای اصلی برنامه های مدیریت پیشگیری از وقوع سیلاب در علوم مربوط به مهندسی رودخانه می باشد، مطالعه اصولی این مساله در مناطق سیل خیز بیش ازپیش ضروری به نظر میرسد . به این منظور، طرحهای کنترل و مدیریت سیلاب در محدوده حوضه آبریز سد گلستان ۱ به وسعت ۵۰۰۰ کیلومتر مربع مورد بررسی قرار گرفت . در اولین مرحله اقدام به ساخت طرح شماتیک سیستم رودخانه گرگانرود، تعیین مقاطع عرضی و نیز ترسیم انشعابات آبراهه ها با استفاده از نرم افزارHec-Rass گردید . در ادامه، پس از تهیه مقاطع عرضی، پروفیلها، منحنیهای سنجه و نیز هیدروگرافهای ورودی به سد در ۴ ایستگاه بالادست منطقه، مشخص گردید که در شدیدترین سیلاب که در سال ۱۳۸۰ رخ داده، دبی پیک ورودی به سد گلستان ۱ بیش از ۳۰۰۰ مترمکعب برثانیه و علت اصلی، بارش بیسابقه با دوره بازگشت PMP در بسیاری از ایستگاهها بوده است . در پایان، نتایج تحلیل پخش سیلاب در پهنه سیلابگیر ومسیل رودخانه گرگانرود در قالب جداول ونمودارهای مقطع عرضی وهمچنین نمودارهای سه بعدی X-Y-Z ، میزان تجاوز از ارتفاع بحرانی به ازای سیلاب با دوره بازگشت ۱۰۰۰۰ ساله را حدودا ۸/۵ متر در خطر ناک ترین مقطع شناسایی نمود .