سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران علاقه بند – دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
فرهنگ دانشمند – استادیار – بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله به بررسی چگونگی استفاده از یکی از معروفترین روش های بدون شبکه به نام SPH ، در حل ساختارهای مکانیک ضربه پرداخته می وشد. این روش عبارت ازخش تعدادی گره در محدوده مسئله مورد بخث و در واقع تبدیل مسئله پیوسته به ناپیوسته بر روی گره ها، می باشد. ویژگی روش های بدون شبکه عدم نیاز به شبکه بندی محدوده مورد بحث است که فرایندی زمان بر می باشد. استفاده از روش SPH در حوزه مکانیک جامدات بیشتر محدود به مسایل با بروز فروپاشی مانند انفجار یا برخوردفوق سریع، بوده است. تلاش این پژوهش در جهت اثبات امکان استفاده از این روش در حوزه مکانیک جامدات به صورت عام و گسترش محدوده به کاربرد بهحوزه الاستیک و پیرامون آن، می باشد. نتایج مقاله حاضر نشان میدهد که روش SPH در پدیده هایی چون برخورد کم سرعت و یا مسایل دیگری که دارای تغییر شکل اندک یا ساختار الاستیک است، پاسخهای بسیار خوبی از خود نشان می دهد.