سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پوریا اکبرزاده – کارشناس بخش مکانیک، شرکت فراب

چکیده:

تولید امواج فشاری درخطوط انتقال آب یکی از پدیده های مهم و در خور توجه بشمار می آید که تعییناندازه و فرکانس این امواج و نیروهای ناشی از آن، برای مشخص کردن تنشها و ارتعاشات اجاد شده در طراحی این سیتمها، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله سعی شده تحلیلی مناسب از اتفاقات و پدیده هایی مربوط به تولید امواج فشاری (ضرب قوچ) در آبراهه های نیروگاه های آبی به کمک برنامه ای کامپیوتری انجام گیرد. روش مورد استفاده در این برنامه که توسط نرم افزار (Matlab) تهیه شده، حل معادلات ضربه قوچ به روش مشخصه (Characteristic Method) می باشد.