سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز عالمپور – کارشناس ارشد مهندسی هوا دریا – عضو هیات پژوهشی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کاووس زارع – کارشناس ارشد تبدیل انرژی ، عضو هیات علمی دانشگاه ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی دهقانیان – کارشناس ارشد مهندسی هوا دریا – عضو هیات پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

شناور Outrider طرحی پیشرفته از شناورهای چند بدنه ای می باشد و در طراحی آن آمیزه ای از خطوط هیدرودینامیک وفرم آئرودینامیک استفاده گردیده است. این شناورتندرو با استفاده از یک اسکی در سر جلوی بدنه و به سرعت ازحالت حرکت شناوری محض خارج شده و با شتاب زیاد در حالت حرکت سرش بر روی آب قرار می گیرد. در این تحقیق مقاومت هیدرودینامیکی این شناور با استفاده از نمودارهای گولد هامر و هاروالد محاسبه شده است. ITTC روش مرجع است که بر اساس تستهای مدل شناور در کانال های تجربی بدست آمده است. در ابتا سرعت ناحیه سرش و خارج شدن از حالت شناوری محض با استفاده ازمعادلات حرکتی محاسبه شده ، سپس مقاومت هیدرودینامیکی و آیرودینامیکی در چند سرعت با در نظر گرفتن کم شدن خط آب خور از روابط و نمودارهای مربوطه محاسبه شده است و تعمیم این روش در رابطه با محاسبه پسای شناور Outrider موردتحلیل قرار گرفته است. مدل ۶ متری این شنارو برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است و تستهای متعدد حرکتی و پایداری بر روی آن صورت پذیرفته است. نتایج تحلیلی ارائه شده در این مقاله حائز اهمیت زیادی در طراحی شناورهای تندرو می باشد و می توان مقایسه ای از نتایج بدست آمده در زمینه مقایسه تحلیلی روشهای محاسباتی پسای حرکتی شناورها استفاده نمود.