سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر طیبی – کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن -گرایش فنی و اقتصادی از دانشگاه تربی
محمدحسین بصیری – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا صیادی – استاد یار دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا غیاثوند – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از آنجا که صنایع آلومینیوم، انرژی بسیار زیادی مصرف می کنند این صنعت به انرژی بسته بندی شده یا انرژی جامد معروف است و تولید و صادرات آلومینیوم مانند تولید و صادرات انرژی می
باشد . تولیدکنندگان آلومینیوم به دنبال توسعة فناوری های پیشرفته، کم انرژی بر و احداث یا انتقال کارخانه های آلومینیوم به مناطق برخوردار از انرژی ارزان هستند . کشورهای نفت خیز جهان به ویژه »طبیعی نفت و گاز « در حوزة خلیج فارس از جمله ایران به دلیل در اختیار داشتن ذخایر عظیم انرژی به عنوان جایگزین مناسبی برای سرمایه گذاری در صنایع آلومینیوم مطرح می باشند . علاوه بر این، دسترسی به ذخایر بوکسیت به محور رقابت تولیدکنندگان آلومینیوم مبدل شده است . چالش های پیش رو و فاکتورهای رقابت پذیری در صنعت آلومینیوم جهان، شامل تکنولوژی، انرژی، نیروی انسانی و دسترسی به ذخایر بوکسیت می باشند . مزیت های نسبی عمده صنعت آلومینیوم ایران، دسترسی به منابع انرژی، دسترسی به ذخایر عظیم بوکسیت کشور گینه، نیروی کار به نسبت ارزان و داشتن تجربه های لازم است . در این تحقیق، با تحلیل بازار و بررسی هزینه های تولید آلومینیوم و شناسایی چالش های پیش رو و فاکتورهای رقابت پذیری در این صنعت، به این نتیجه مهم دست یافته که توسعه صنعت آلومینیوم به عنوان انرژی برترین صنعت در سواحل جنوب کشور بر مبنای بوکسیت وارداتی ضروری است