سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید محمد موسوی روح بخش – وزارت نفت
حبیب الله اعتماد مقدم – وزارت نفت

چکیده:

چاه مازندران شماره ۱ در شرق آمل، به منظور بررسی های چینه شناسی و نیز امکانات نفت و گاز حفاری گردیده است. ۱۲۰۰ متر رسوبات حفاری شده در این چاه، مشتمل بر نهشته های کواترنری و نئون است که در این مقاله ضمن بررسی ماکروفسیل های شاخص، Habitat این موجودات نیز از لحاظ تطابق با فازهای بیشترین پیشروی (.M.F.S) و نیز پسروی های خزر (.L.S.T) و در نهایت ایجاد تله های هیدروکربنی تحت تأثیر این فازها در مناطق شمالی البرز و سواحل خزر جنوبی مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است.