سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلمه فخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
محمدمهدی خطیب – استادیار گروه زمین شناسی

چکیده:

گسلش پنهان در شمال بیرجند باعث بوجود آمدن تاقدیس درنهشته های کواترنر و نئوژن در بخش مرکزی دشت و برخاستگی شده است.براساس شواهد بدست آمده چین بوجود آمده براثر گسل چینی از گروه B و نامتقارن با یال شمالی کم شیبو یال جنوبی پرشیب ۴۲درجه می باشد صفحه گسلی رخنمون یافته در حاجی آباد مود و پرتگاههای مشاهده شده نشان دهنده گسل اصلی با روند ۲۸۰۲۷۰N و شیب متوسط ۲۵ درجه به سوی شمال را نشان میدهند هندسه درزه های کششی مشاهده شده بیانگر اعمال تنش فشارشی با جهت شمال – شمال شرق می باشد. سطوح محوری بدست آمده برای چینهاه و سطوح گسلی تظاهر یافته در سطح زمین همسو و به سمت شمال شیب دارند و جهت رانش مواد برروی هردوگروه به سمت جنوب است.