سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام کوشافر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمسعود مقدسی تفرشی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد تشنه لب –

چکیده:

در یک سیستم قدرت تجدید ساختارشده، مدل سازی تابع هدف واحدهای نیروگاهی می بایست با توجه به ملاحظات اقتصادی صورت گیرد . به طوری که بیشترین میزان سود را با توجه به تعمیرات واحدهای نیروگاهی دارا باشیم . الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتم های هوشمند جهت بهینه سازی پارامترها توابع هدف میباشد که توسط آن می توان به برنامه ریزی مؤثرتری جهت تعمیرات واحدها دست پیدا کرد . مهمترین ویژگی این الگوریتم استفاده از عملگرهای جهش، برش و انتخاب جهت به دست آوردن نقطه ماکزیمم یا مینیمم مطلق در مقایسه با نقاط ماکزیمم یا مینیمم نسبی است . روش ارائه شده مبتنی بر تحلیل اطلاعاتی است که ژن های یک کروموزوم از واحدهای نیروگاهی دا را می باشند . توسط این ژن ها می بایست تابع هدف که میزان سود در یک دوره تعمیرات می باشد، را بیشینه کرد . بنابراین کروموزوم بهینه آن کروموزومی است که بیشترین سود را عاید سیستم کند .