سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سمیه دشتی – دانش آموخته کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علی دشتی مرویلی – دانش اموخته کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری گروه کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده:
موقعیت یک شبکه (MANET) شدیدا به پروتکل های استفاده شده در لایه (MAC) و بسته به نوع نیاز و نوع شبکه پارامترهای پروتکل در لایه فوق استفاده از منابع کانال را می تواند بهبود بخشند نوعا مطالعات شبه سازی زیادی جهت پیدا کردن بهترین مقادیر برای این متغیرها استفاده شده است. مشکل این رویکرد نیاز بسیار زیاد به زمان پردازش است. همانطور که ابعاد فضای تصمیم گیری افزایش می یابد نیاز به توان پردازش بطور وسیعی رشد می نماید. در این مقاله ما یک مدل تحلیلی (که ارتباط بین پارامترها و کارایی پروتکل تحت شرایط مختلف شبکه را آشکار می سازد) را ارائه می دهیم. ما پروتکل MH-TRACE را که قادر به پشتیبانی انتقال های real-time است را مدل می کنیم. این مدل قادر به تخمین میزان کارایی از قبیل مصرف انرژی و تعداد پذیرش ها است و زمانی که برای یک گروه زیادی از پارامترها اجرا شود جهت بهینه سازی پارامترها استفاده می شود پارامترهایی چون تعداد فریم ها در هر سوپرفریم، بطوریکه تغییرات کارایی را تحت شرایط خارجی (مانند نرخ تولید داده) را پیشگویی می نماید.