سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا حاجی عبدالرزاق – کارشناس خط و سازه های ریلی، شرکت پرشین آرمکو

چکیده:

از جمله راهکارهای افزایش ظرفیت خطوط راه آهن به ویژه خطوط باری، استفاده از قطارهای سنگین تر و طویل تر مــی باشد. در راستای افزایش ظرفیت خطوط راه آهن، در سالهای اخیر بررسی روشهای افزایش بار محوری خطوط و پلها، یکی از عمده سرفصل های مورد بحث در جامعه حمل و نقل ریلی بوده است. در این مقاله به کمک آنالیز اجزاء محدود تقویت پلهای کوچک تیپ کامپساکس توسط صفحات فولادی موجدار با استفاده از نرم افزار PLAXIS، امکان افزایش ظرفیت این پلها مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفته است.
برای نیل به یک طرح بهینه و اقتصادی، تقویت یک نمونه پل با دهانه ۴متر به کمک صفحات فولادی موجدار مدلسازی شده و تغییر نوع و ضخامت صفحات در تغییر تنش ها و تغییر شکلهای پل آنالیز شده است و نهایتاً با استفاده از نتایج حاصله و مقایسه آنها، روش انتخاب نوع و ضخامت صفحات ارائه گردیده است.