سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهاب جوانمردی – بنیاد توسعه فردا ایران
مهدی کنعانی – بنیاد توسعه فردا ایران

چکیده:

سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان راهکاری نوین و موثر برای تامین مالی فعالیتهای نوآورانه و کارآفرینانه ( به ویژه کارآفرینی تکنولوژیک ) شناخته می شود . هرچند در لایحه برنامه چهارم توسعه بر گسترش این امر در کشور تاکید شده است، اما هنوز تا ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و هموار شدن مسیر اجرایی آن فاصله بسیاری باقی است . مقاله حاضر به یکی از زیرساختهای مورد نیاز این امر و کارکردهای آن پرداخته است . موضوع اصلی مورد بررسی، تحلیل و تشریح کارکرد مراکز رشد ۱ در مدیریت فرآیند تامین سرمایه های مخاطره آمیز برای بنگاههای کوچک و متوسط ۲ است . کارکردی که به شکلی دوجانبه هم سرمایه گذاران مخاطره پذیر و هم SMEs نوپا را منتفع می سازد . چرا که این مراکز از یک سو سرمایه موردنیاز برای تجاری سازی ایده ها، طرحها و برنامه های کارآفرینان ۳ را جلب کرده و از سوی دیگر بازار مناسبی را برای صاحبان سرمایه های مخاطره پذیر فراهم می آورند تا با در اختیار داشتن فهرستی برگزیده از شرکتها و افراد نوآور، بهترین فرصت ( های ) سرمایه گذاری را برگزینند