سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی موسوی –
فرج اله صیادی –

چکیده:

هدف از طراحی و اجرای تاسیسات و سازه های هیدرولیکی و خطوط لوله آب آشامیدنی، تامین خواسته های مشتری (مشترکین، خانوارهای تحت پوشش و بهره برداران) و ایجاد تاسیسات زیربنایی با رویکرد رفاه و آبادانی و پایداری و ماندگاری روستاییان و محقق شدن اهداف دولت در استفاده بهینه از فرصتها و استفاده از منآبع ملی (آب) با بازیافت محدود می باشد. در زمانی که مثلاً در شبکه آبرسانی شهر آلمان، تلفات زیرآب به زیر ۱۰ درصد کاهش داده و کاهش مصرف آب بعنوان ثروت ملی در خانوارهای آن کشور به فرهنگ تبدیل شده است : بارش سالانه این کشور اروپایی بالای ۸۰۰ میلی متر می باشد. در کشور ما متوسط تلفات آب شهری ۳۲% (آمارهای رسمی ولی آمارهای واقعی رقمی بالاتر می باشد) و تلفات آب در روستاهای استان بالاتر از ۴۵% می باشد در حالیکه بارش سالانه کشور ما کمتر از نصف بارش سالانه کشورهای اروپایی بوده و فرهنگ کاهش مصرف هنوز نهادینه نگردیده است. در پروژه فوق تلفات آب و هزینه های بهره برداری در بدون امر بالاتر از حد معمول می باشد. در این مقاله فاکتورهای تلفات آب در سیستم انتقال، انتخآب و نصب تجهیزات و المانهای کنترلی یا (تله متری) اصول و معیارهای زمان طراحی و رعایت استانداردهای اجرای خطوط لوله و سازه های هیدرولیکی مسیر انتقال در راستای محک شاخصهای فوق مشخص و تحلیل گردیده است تدآبیر و پیشنهادهای بهبود شاخصها، از اهداف مقاله می باشد.