سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رضائیان – استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران
آرمان احمدی زاد – دانشجو دکتری مدیریت سیستم، دانشگاه شهید بهشتی تهران
چیمن سواری – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی واحد

چکیده:

به موازات پیشرفتهای صورت گرفته در حیطه مدیریت، ساختارهای سازمانی نیز به شدت تحت تاثیر پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات قرار گرفته و نوع جدیدی از سازمان ها ظهور کرده اند که به آنها سازمانهای مجازی می گویند در دنیایی که رقابت بسیار پیچیده تر و حیاتی تر از گذشته است شکل گیری سازمانهای مجازی در واقع راهبرد و مزیت رقابتی است که دیر یا زود سازمان ها و شرکتها بایستی دراین راستا گام بردارند. اما یکی از مسائلی که پیش روی این سازمان ها است چگونگی اعمال رهبری است دراین مقاله ضمن معرفی اجمالی سازمانهای مجازی و مدل تعالی سازمانی به تحلیل و نقد کارکرد رهبری دراین گونه سازمان ها براساس چارچوب تعالی پرداخته شده و در پایان تغییرات پیشنهادی در مدل برای اجرا و پیاده سازی نقش رهبری در سازمانهای مجازی ارائه گردیده است.