سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا خلیلی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
داریوش حکمت شعار – بخش بازرسی فنی , مرکز تحقیقات نیرو , متن
امیر جلالی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدمهدی خیری خواه – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

کراس آرمها که وظیفه تحمل وزن کابل را در خطوط انتقال و توزیع برق بر عهده دارند ًمعمولا از پروفیلهای چوبی یا فلزی ساخته می شوند . استفاده از کامپوزیتها در ساخت کراس آرمها باعث افزایش استحکام و سفتی ، کاهش وزن، افزایش مقاومت در برابر خوردگی، عدم رسانایی و افزایش عمر آنها می شود . در مقاله حاضر به طراحی و تحلیل کراس آرمهای کامپوزیتی پرداخته شده است . بدین منظور پس از انتخاب مواد و محاسبه خواص مکانیکی کراس آرم به صورت پروفیلهایی از قبیل قوطی مربعی، قوطی مستطیلی، لوله ای و نبشی در نرم افزار ANSYS 5.4 و به روش اجزاء محدود مدل گردید . مدلها با اعمال بارگذاری و شرایط مرزی از لحاظ استاتیکی و فرکانسهای طبیعی مورد تحلیل قرار گرفت . به منظور بهینه سازی خواص مکانیکی تحلیلها بر روی هر مدل با چندین لایه چینی متفاوت صورت کرفته است . در میان مدلهای ذکر شده بهترین مدل، مدل قوطی مستطیلی با لایه چینی ] [۰۲ / ۹۰/ ۰۲ بدست آمده است .