سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی باجلان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
حشمت اله حقیقت – استادیار

چکیده:

در این مقاله فرآیند اکستروژن جانبی قطعات شبه چرخدنده با پروفیل دندانه مخروطی به روش کرانه فوقانی مورد مطالعه قرار گرفته است. به دلیل تقارن قطعه، یک نیم دندانه مد نظر قرار گرفته و با تقسیم یک نیم دندانه به نواحی تغییر شکل کوچکتر و با ارایه یک میدان سرعت جدید، ابتدا توان داخلی، توان اصطکاکی و توان برشی در نواحی مختلف تغییر شکل محاسبه شده اند. پس از آن توان خارجی کل محاسبه و با استفاده از برنامه های کامپیوتری نوشته شده این توان حداقل سازی شده و منحنی تغییرات نیروی شکل دهی بر حسب کاهش ارتفاع بیلت به دست آمده اند. نتایج حاصل از تحلیل کرانه فوقانی با نتایج تحلیلی و آزمایشهای انجام شده توسط سایر محققین مقایسه شده اند. در پایان نیز اثر تعداد دندانه، زاویه مخروطی دندانه و ثابت اصطکاک بر نیروی شکل دهی بررسی شده اند