سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان خادمی – کارشناس ارشد مکانیک
حشمت اله حقیقت – استادیار

چکیده:

در اکستروژن با قالب تخت که برای شکل دهی قطعات با تنش تسلیم پایین مانند آلومینیم به کار می رود، نیم زاویه قالب برا بر ۹۰ درجه می باشد. در این فرآیند، مانند سایر فرآیندهای شکل دهی فلزات، آگاهی از میزان نیروی اکستروژن دارای اهمیت زیادی است. این مقاله به تحلیل کرانه فوقانی فرآیند اکستروژن مستقیم توخالی با قالب تخت و محاسبه نیروی اکستروژن می پردازد. بر اساس میدان سرعت ارایه شدهتوانهای داخلی، برشی و اصطکاکی محاسبه و با ارایه یک پارامتر بهینه سازی کننده توان، مقدار توان خارجی لازم، حداقل سازی شده است.پس از آن مقدار نیروی اکستروژن محاسبه و با نتایج آزمایش انجام شده توسط سایر محققین مقایسه شده است. در پایان نیز تأثیر پارامترهای مختلف بر نیروی اکستروژن بررسی شده است.