سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حشمت اله حقیقت – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرما
احسان خادمی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

این مقاله به مدل سازی هندسی پارامتریک و سه بعدی چرخدنده های ساده با پروفیل دندانه اصلاح شده و تحلیل فرآیند اکستروژن مستقیم آن با قالب مخروطی معادل می پردازد. با وارد کردن مشخصات هندسی چرخدنده شامل مدول، تعداد دندانه، زاویه فشار، ضریب اصلاح دندانه و طول چرخ دنده به برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان Visual Basic، مدل سه بعدی آن در محیط نرم افزارSolidWorksایجاد می شود. با استفاده از مدل ایجاد شده، ابعادبیلت و شعاع مقطع معادل محاسبه و مدل سه بعدی حفره قالب اکستروژن آن به طور خودکار ایجاد می شوند. تحلیل کرانه فوقانی فرآیند بر اساس قالب مخروطی معادل انجام و مقدار نیروی اکستروژن به دست آمده وبا نتایج آزمایش انجام شده توسط سایر محققین، مقایسه شده است. در پایان نیز تأثیر پارامترهای مختلف بر نیروی اکستروژن بررسی و زاویه بهینه قالب برای حداقل سازی نیروی شکل دهی محاسبه شده است.