سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن مصباح – محقق ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
داریوش جواب ور – استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری
محمد امین بهاری – محقق ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در تولید قطعه با روش کشش عمیق نیاز به تجهیزات و ابزار آلاتی چون قالب و… می باشد، که طراحی وساخت آنها نیازمند هزینه بالایی است لذا تجزیه و تحلیل دقیق فرآیند و اطمینان از موفقیت آمیز بودن عملیات و تولید قطعه ای کاملاً سالم و بدون عیب ضروری می باشد تا فرآیند ساخت قالبها و تجهیزات دچار سعی و خطا و صرف هزینه های بالاتر نگردد. در این میان دانستن توزیع کرنش در قطعه تولیدی بهترین روش جهتپیشبینیایجاد چروکیدگی یا پارگیدر حین فرایند ولذا اطمینان از تولید قطعه ای سالم و بدون عیب می باشد. بدین منظور توزیع کرنش برای کشش عمیق یک قطعه استوانه ای شکل با استفاده از روش FEM و همچنین با روش تجربی بررسی شده است، و نتایج روش FEM با نتایج تجربی اعتبار سنجی شده.