سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید ابراهیم افخمی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک
محمود شریعتی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک
حمیدرضا ایپک چی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله پایداری یک پانل استوانه ای با مقطع دایره ای شکل در حالت الاستیک به روش تحلیلی بررسی شده است. معادلات دانل برای کمانش خطی پانل مورد نظر اعمال شده است. شرایط مرزی در آن به گونه ای است که دو لبه خمیده دارای تکیه گاه ساده است و دو لبه راست آن آزاد می باشد. بار به طور یکنواخت در دو انتهای پوسته در جهت محوری اعمال شده است. هدف این مقاله، بدست آوردن رابطه ای تحلیلی به منظور محاسبه بار بحرانی کمانش و بررسی تاثیر پارامترهای هندسی متفاوت آن از جمله ضخامت، طول و زاویه مرکزی بر روی بار کمانش می باشد. در نهایت تاثیر پارامترهای فوق الذکر بر روی تنش بحرانی پانل نشان داده شده است.