سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبرعلی بیگلو – استادیار – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده فنی مهندسی
حامد اخوان – کارشناس ارشد – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی

چکیده:

در این مقاله، معادلات حرکت بی بعد بر اساس تئوری میندلین برای مطالعه ورق نسبتا ضخیم بدون استفاده بیشتر از هر روش تقریبی ارائه شد است. معادله مشخصه دقیق بر اساس اعتبار تئوری میندلین برای ورق مستطیلی تحت بار صفحه ای یکنواخت، درحضور بستر الاستیک دو پارامتری، و با چهار تکیه گاه ساد ه در لبه های ورق بدست آمده است. بار کمانش بی بعد در ارتعاش ورق ضخیم مستطیلی بر روی بستر الاستیک دو پارامتری با تکیه گاه های ساده در لبه های ورق، برای محدوده وسیعی از نسبت طول به عرض h، نسبت ضخامت به طول d، و محدوده تغییر دو پارامتر الاستیک خطی وینکلر و لایه برشی بستر الاستیک ورق بررسی شده است. در نهایت مقادیر دقیق بارهای کمانش بدست آمده برای محدوده وسیعی از دوپارامتر بستر الاستیک در ورق ضخیم مستطیلی با هم مقایسه شده اند. سپس تاثیر وجود و عدم بستر پسترناک با ضرایب وینکلر و لایه برشی مختلف، بر روی تغییر بارهای کمانش ارتعاش ورق به علت تغییر نسبت طول به عرض h و نسبت ضخامت به طول d با جزئیات بررسی شده است. قابل بیان است که معادله مشخصه دقیق برای ورق ضخیم تحت بار صفحه ای یکنواخت، بر روی بستر دو پارامتری الاستیک و بارهای کمانش ارتعاش آن برای اولین بار در این تحقیق بدست آمده اند.