سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور درویزه – استاد دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
ابوالفضل درویزه – استاد دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
حسین هفت چناری – استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
رضا انصاری – کارشناس ارشد دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله کمانش الاستیک پوسته های استوانه ای مرکب تحت انواع بارگذاری در شرایط مرزی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که کمانش در فاز الاستیک فقطدر پوسته های خیلی نازک اتفاق می افتد، پوسته استوانه ای بصورت جداره نازک در نظر گرفته شده است. معادلات پایداری بر مبنای معادلات Flugge برای مواد مرکب اصلاح گردیده و شیوه تحلیل نیز بهینه شد ه حل دقیق می باشد، بار بحرانی کمانش در شرایط بارگذاری یکنواخت محوری و فشار شعاعی خارجیمحاسبه شده است. نتایج بدست آمده بسیار جامع بوده و برای هر نسبت ضخامت به شعاع معین، گستره وسیعی از طول به شعاع را در بر می گیرد.