سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید روزبه – کارشناس ارشد آبهای زیرزمینی
بهروز دهقان منشادی – کارشناسی ارشد زمین شناسی
محمدتقی میرحسینی – کارشناس ارشد آبهای زیرزمینی

چکیده:

حوضه آبریز ابرکوه جزئی از بزرگ حوضه آبریز مرکزی ایران و حوضه آبریز کویر ابرکوه – سیرجان می باشد این محدوده در ناحیه غرب و جنوب غرب استان یزد قرار داشته و به حاشبه شمال شرق استان فارس محدوده می گردد . منطقه مورد مطالعه بین طولهای شرقی ۵۳،۲۵ تا ۵۴،۴۰ و عرضهای شمالی ۳۰ ، ۲۵ تا ۳۱ ، ۱۵ واقع شده است. وسعت محدوده مورد مطالعه حدود ۷۳۰۴ کیلومتر می باشد این منطقه که جزو زون ایران مرکزی است و درمجاورت با زون سنندج سیرجان قرار گرفته بین دو سری ارتفاعات با امتداد شمالغربی – جنوب شرقی قرار دارد بخشی ازفروافتادیگ بزرگ ابرکوه – سیرجان است این فروافتادگی از باطلاق گاوخونی در شمال تا بافت در جنوب گسترش دارد.