سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان بابائیان – پژوهشکده اقلیم شناسی
جواد بداق جمالی –
علی کاظمی –
ملیحه محمدی –

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از داده های فرایابی ECMWF ، سری زمانی استاندارد شده اختلاف فشار سطح دریا، بین نقاط (E 60 درجه سانتیگراد، N 30 درجه سانتیگراد) واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان ، استخراج شد. همچنین سری زمانی استاندارد شده حداکثر سرعت باد روزانه ۱۳ ایستگاه سینوپتیک استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد در دوره زمانی می تا اوت ۲۰۰۳ تهیه شد. سپس همبستگی بین دو سری زمانی فوق الذکر محاسبه و از لحاظ معنی دار بودن، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از معنی دار بودن همبستگی بین سری زمانی گرادیان فشار و حداکثر سرعت باد روزانه در ایستگاه های زابل، پایگاه هوایی خور بیرجند ، زاهدان و بم می باشد. در این تحقیق شاخصی برای بادهای شدید منطقه شرق کشور پیشنهاد شده است.