فعل Sustain از ریشه لاتین sustinere و از دو جز ( sub) به معنای از پایین به بالا و (Tenere) به معنای نگه داشتن و حفظ کردن تشکیل شده و از سال ۱۹۲۰ میلادی در زبان انگلیسی به کار گرفته شده است . این فعل با مفاهیمی از قبیل ” حمایت، پشتیبانی و تداوم ” آمیخته است و صفت Sustainable در توصیف ” شرایط، حالت و یا چیزی ” بکار می رود که مورد پشتیبانی قرار گرفته یا به واسطه کمک یا تامین معاش، همچنان تداوم یافته است . معانی و اشکال دیگری از واژه ی sustain طی قرن ها وجود داشته، اما تنها در این چند دهه اخیر است که واژه ی پایداری با معنی کنونی آن یعنی” آنچه که می تواند در آینده تداوم یابد “کاربرد پیدا کرده است(محمد زاده،(۱۳۸۳ .در فارسی کلمات پایا به معنی ثابت، باقی و پاینده : پابرجا به معنی استواری، پایدار به معنی ثابت، با ثبات، دائم، باقی، بادوام و مدام برقرار :ماندنی(مقابل رفتنی) به کار رفته است؛ که از همه متداولتر کلمه پایدار و پایداری است (دهخدا،( ۱۳۷۷ .واژه پایدار امروزه به طور گسترده به منظور توصیف جهانی که در آن نظام های انسانی و طبیعیتواماً بتوانند تا آینده ای دور ادامه حیات دهند، به کار گرفته می شود.

 مفهوم معماری پایدار

اگر بخواهیم تعریفی کوتاه ولی جامع از معماری پایدار ارائه دهیم می توان گفت معماری پایدار نوعی از معماریست که نسبت به ویژگی ها و شرایط محیطی و مکانی پاسخگو است و از قابلیت های بستر خود، در راستای ایجاد شرایط محیطی مطلوب، استفاده بهینه می نماید (محمودی،(۱۳۸۳

 تعریف توریسم(گردشگری)

گردشگری یک فرآیند سیستماتیک است که جدا از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ، زیست محیطی و روابط بین المللی و حتی نظام ارزشی موجود جوامع نمی تواند تعریف شود . در مفهوم توریسم یا گردشگری فلسفه گردش و سیاحت در زندگی بشر با توجه به تمامی ابعاد مختلف آن مد نظر است . به همین خاطر پدیده ای است که بیان ایدئولوژیک دارد و همیشه نگاه جدید و نو گرایانه به همراه داشته است. توریسم به مجموعه فعالیت ها و اقداماتی گفته می شود که به شکلی مرتبط با فرد گردشگر صورت می گیرد ، به همراه کلیه ی فعالیت هایی که گردشگران در هنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونتشان انجام می دهند . بنابراین ویژگی اصلی توریسم این است که در درجه ی اول، به سفری اطلاق میشود که دور از خانه یا محل کار است ؛ و دوم ، اقامت کوتاه مدتی است که گاهی ممکن است بدون توقف شبانه باشد.