سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسام حدیدی – کارشناسی عمران دانشگاه آزاد کرمانشاه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

دراین مقاله کاراییچهار روش متداول در تحلیل جریان تک بعدی در پلها مورد بررسی قرار می گیرد. روشهای مزبور عبارتند از: روش HEC-2 در پلهای معمولی، روش HEC-2 در پلهای خاص ، روش WSPRO و روش ساده شده برادلی. این تحقیق بر اساس نتایج مدلهای به کارگرفته شده برای تحلیل سیزده سیلاب در مجاورت نه پل مختلف در جنوب شرقی ایالات متحده استوار است. پلهای مزبور در دشتهای سیلابی وسیع، صاف و پوشیده از گیاه واقع بود و سیلاب در آنها به حالت زیر بحرانی و جریان سطح آزاد بوده است. نتیجه امر بدین قرار است که در روش اول وقتی نسبت انبساط فرضی چهار به یک بکار گرفته شود، نتایج حاصله دقیقا برابر با میزان پس زدگی واقعی می باشد. ولی بدون به کارگیری فرض مذبور، جواب حاصل از محاسبات توسط دیگر روشها بیشتر واقع خواهد بود. روش دوم جوابهای حد پایین و روش WSPRO جوابهای نسبتا بیشتری از مقادیر واقعی می دهند و روش آخر در تمامی موارد با جوابهای کمتری از میزان اندازه گیری شده همراه است.