سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیٱت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر انجمن مکانیک سنگ ایران
مهدی حسینی – عضو هیٱت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و عضو هیٱت مدیره انجم

چکیده:

در حفره های زیر زمینی که در سنگ های درزه دار و در اعماق نسبتاً کم قرار می گیرد، معمول ترین شکست مربوط به ریزش گوه ها از سقف و با لغزش آنها از دیواره های فضای زیر زمینی است. این گوه ها در اثر تقاطع نا پیوستگی ها تشکیل می شود. این ناپیوستگی ها ممکن است گسل، درزه و یا صفحه های لایه بندی باشد در این تحقیق، تحلیل گوه ای در تونل انحراف آب سد تبارک آباد قوچان انجام شده است. برای تحلیل گوه ای، از نرم افزار UNWEDGE استفاده شده است. به کمک این نرم افزار، گوه هایی که در تونل ممکن است تشکیل شود، مشخص شده و در صورت عدم نا پایداری گوه از وسایل نگهداری برای پایداری تونل استفاده شده است.