سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکرم محمدی – دانشگاه علم وصنعت ایران / مرکز تحقیقات مخابرات ایران
فرخ حجت کاشانی – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، یک آنتن مایکرواستریپpatchمثلثی با تغذیه سه گانه طراحی و تحلیل شده است. هدف از اعمال تغذیه سه گانه، رسیدن به پلاریزاسیون دایروی در یک patchمثلثی میباشد. تحلیل این آنتن با استفاده از روش تمام موجFDTDصورت گرفته و از شرط مرزی UPML به عنوان مرزجاذب استفاده شده است. تلف بازگشتی، امپدانس ورودی سه پورت، پترن میدان دور و نسبتAxial Ratioاین آنتنمحاسبه شده است. نتایج بدست آمده از کدFDTD با نتایج حاصل از نرم افزارHP-HFSS که روشی بر پایه المان محدودمیباشد مقایسه شده است و تطابق خوبی بین نتایجFDTDوروش المان محدود مشاهده شده است