سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

خسرو الیاس آذر – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

در طبقه بندی استعدادها و قابلیتهای استفاده از اراضی یک ناحیه بزرگ یا مملکت پارامترهای متعددی مد نظر قرار می گیرند که آنها خصوصا:
بافت خاک، نفوذپذیری، ساختمان و تخلخل خاک، عمق خاک ، توپوگرافی، عمق سفره آب زیر زمینی، غلظت املاح و سدیم و بالاخره عوامل آب و هوائی ، بیشتر حائز اهمیت اند.
در شرایط کهتفاوتهای زیادی در مقدار مواد آلی خاک انتظار می رود، این عامل نیز بر روی درجات ارزیابی اثر قابل ملاحظه ای بر جای می گذارد. روشهای درجه بندی موجود و متداول در ممالک مختلف جهان با تشابه زیادی که با یکدیگر دارند، عملا ذکر شده را با ارجحتهای متفاوتی مورد توجه قرار می دهند.