سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا آصف – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیتمعلم
بهمن بهلول – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به افزایش فعالیتهای پژوهشی در شاخه های مختلف علمی و به موازات آن تنوع در عناوین همایشهای علمی و مجلات منتشر شده در یک دهه گذشته مسائل مختلفی در مورد گذشته حال و آینده فعالیتهای پژوهشی در کشور ایجاد شده است که برخی از آنها جنبه عمومی دارد و برخی دیگر کاملا اختصاصی است و در هر شاخه علمی باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است مسائلی که بصورت اختصاصی به گرایش زمین شناسی مهندسی و گرایش های مرتبط با آن می باشد مطرح شود. مهمترین موضوعی که در این مقاله طرح می شود تحلیل روندموضوعی فعالیتهای پژوهشی منتشر شده در یک دهه گذشته می باشد. در این تحلیل فعالیتهای پژوهشی منتشر شده به سه نوع مطالعه موردی، نوآوری و مروری تقسیم شده است. همچنین مقالات منتشر شده در یازده موضوع کلی(سنگ،خاک،آب، زلزله و …) و تعدادی زیر موضوع تقسیم بندی شده است. علاوه بر این تکنیکهای مورد استفاده (محاسبات عددی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، منطق فازی و…) در هر مقاله و روش تولید داده ها (صحرایی ،آزمایشگاهی، مدل سازی فیزیکی و …) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.