سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید زارع چاوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، ساخت و تولید، دانشکده مهندسی و فناوری ه
مهدی تاجداری – دانشیار، مرکز مکانیک و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فرآیند شکل دهی نیمه جامد (SSM) در ساخت قطعات بدون عیب نزدیک به شکل نهایی (near net shape) بویژه در صنعت خودروسازی استفاده می شود ولی در صنعت هوافضا توجه بسیار کمی به آن شده است. امروزه توانایی این روش در ساخت قطعات هواپیماها با هدف کاهش هزینه ها و با حفظ نسبت استحکام به وزن بالا ثابت شده است. یکی از فرآیندهای شکل دهی در حالت نیمه جامد، روش تیگزوفورجینگ است که بین دمای لیکیدوس و سالیدوس ماده انجام می گیرد و نرخ کرنش، اصطکاک و دمای قالب از جمله عوامل تاثیر گذار بر پروسه هستند. در این تحقیق به شبیه سازی فرآیند تیگزوفورجینگ آلومینیوم AA7075 و بررسی اثر نرخ کرنش و اصطکاک بر فرآیند با استفاده از نرم افزار حجم محدود MSC .Superforge پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی، تاثیر متغیرهای فوق را بر فرآیند نشان می دهد.