سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر احمدپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
سیدمهدی میردامادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات
محمد چیذری – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در خلال دو دهه اخیر پیشرفت فناوری ارتباطات و توسعه شبکه اینترنت یک روش آموزش مبتنی بر شبکه یعنی آموزش الکترونیکی را ایجاد کرده است. همانگونه که در مورد بسیاری از فناوریهای وجود مزایا و محدودیتها صادق است آموزش الکترونیکی نیز دارای مزایا و محدودیتهای خاصی است که در ارزیابی آنهادر هر شرایط می توان به این تصمیم دست یافت که آیا استفاده از آموزش الکترونیکی سودبخش و مناسب است یا خیر. علاوه براین این تحول (آموزش الکترونیکی) جنبه های مختلف آموزش در سراسر جهان را با فرصتها و چالشهای جدیدی مواجه کرده است در این مقاله سعی شده تا با بررسی کامل جامع و عمیقی از منابع، تجارب، و تحقیقات مختلف در مورد مزایا محدودیتها، فرصتها، و چالشهایی که این نوع آموزش در شرایط مختلف به همراه دارد صورت گیرد. این بررسی به ما کمک می کند تا به افق روشنتری در تصمیم گیری استفاده از آموزش الکترونیکی دست یابیم.