سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
زهرا روزبان – مرکز آموزش علمی کاربردی واحد مخابرات تبریز
زهرا اسدی – مرکز آموزش علمی کاربردی واحد مخابرات تبریز

چکیده:
تحمل خطا یکی از نگرانی های عمده برای تضمین در دسترس بودن وقابلیت اطمینان خدماتی حیاتی وهمچنین اجرای برنامه های کاربردیست به منظوربه حداقل رساندن تاثیر خرابی برروی سیستم واجرای صحیح وموفق برنامه های کاربردی ،خرابی باید پیش بینی شده وفعالانه مدیریت وکنترل گردد. روش های تحمل خطا در واقع برای پیش بینی این خرابی ها و انجام یک اقدام مناسب قبل از خرابی میباشد. نوع های مختلفی از تحمل پذیری اشکال وجود دارد که یکی از آن هاتحمل پذیری اشکال در رایانش ابری بلادرنگ است.سیستم های بلادرنگ با داشتن امتیازاتی از قبیل ابزارهای محاسبات قوی از اهمیت بسیاری برخوردارنددر رایانش ابری بلادرنگ استفاده از نود های پردازشگراحتمال اشکال را بالا می بردواز طرفی چون سیستم های بلادرنگ از لحاظ ایمنی بحرانی هستندباید قابلیت اطمینان آنها افزایش یابداز این رو تقاضا برای دستیابی سیستم هایی با قابلیت تحمل اشکال در سیستم های بلادرنگ روبه افزایش است.به همین ترتیب در تحمل پذیری اشکال بایزنتاین که مبحث مهمی در ابرهای بهم پیوسته ودر رایانش ابری با منابع اختیاری است.مدل های برای تحمل پذیری اشکال در اینگونه ابرها ارائه شده که در این مدلها برای بهبود قابلیت اطمینان از افزونگی استفاده شده وبرای سازگاری محیط ابری با منابع اختیاری سعی شده نودهایی با خصیصه های بالایی همچون قابلیت اطمینان و کارایی انتخاب شود.به گونه ای که اگر چنین مدل هایی برای تحمل پذیری اشکال ارائه نشود سبب خسارت های جبران ناپذیری می شود