مقاله تحميل نظريه يا نحليل متن؟ نقدي بر مقاله «تحليل رمان چراغ ها را من خاموش مي کنم» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نقد ادبي از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: تحميل نظريه يا نحليل متن؟ نقدي بر مقاله «تحليل رمان چراغ ها را من خاموش مي کنم»
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند سال اخير، به يمن رواج مطالعات زبان شناسي در ايران، نقد و تحليل متون ادبي بر اساس نظريه هاي زبان شناسي، يکي ار شيوه هاي جالب توجه و نوعا کارآمد در ميان پژوهش هاي ادبي است. اين رويکرد به دو دليل قابل توجه و ارزشمند است.