مقاله تحولات بازارهاي ايراني – اسلامي (مطالعه موردي بازار يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تحولات بازارهاي ايراني – اسلامي (مطالعه موردي بازار يزد)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار اسلامي – ايراني
مقاله شهر يزد
مقاله صنف
مقاله راسته
مقاله روابط تجاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرايي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجارت به عنوان مهمترين شکل مبادله اجتماعي، از جمله فعاليتهاي اصلي انسان است. فعاليتي که سبب احداث فضاها و مکانهاي ويژهاي به نام « بازار»، به شکلهاي گوناگون شده است. بازار را نه تنها جغرافي دانان و محققان اسلامي وجه مشخصه شهر ميدانند، بلکه دانشمندان غربي نيز شهر را مرکز مبادله کالا و کانون اصلي تجارت شناخته اند. به همين دليل است که شهرهاي اسلامي به وسيله بازار، از کليه شهرهاي ادوار مختلف تاريخي باز شناخته مي شوند. اين شاخصه در طول تاريخ پرفراز و نشيب شهرهاي اسلامي دچار تحولاتي شده است. چنين تحولاتي در مقطعي از تاريخ، بازار را به عنوان «کانون هدايت اقتصادي شهر و منطقه» جايگاه رفيعي بخشيده بود. اعتبار اقتصادي بازار و بازاريان، مرتبه اجتماعي، فرهنگي و مذهبي بازار را نيز در اذهان عمومي تجلي بخشيد. اما در دوره معاصر فضاهاي نوين تجاري، بازارها را به حاشيه کشانده است. هدف اين مقاله واکاوي چنين پويشي در شهر يزد به عنوان نمونهاي از شهرهاي ايراني – اسلامي بوده است. به اين منظور در روشي توصيفي، تاريخي و کمي، ابعاد و اجزاي بازار يزد مرور و تحليل شده است. تحليل تاريخي و کمي اين تحقيق نشان داده است که گرچه عنصر بازار به عنوان شاخصه شهر اسلامي در يزد همچنان اعتبار کالبدي و اجتماعي مناسبي را در خود نهفته دارد؛ اما جلوه گاه فعاليتهاي مدرن تجاري نيست. اين مهم حتي در صنوف تخصصي بازار يزد مثل زرگري و بزازي نيز درخششي نداشته و همين شرايط، رکود عملکردي رو به رشدي را بر چهره بازارها نمايان ساخته است.