مقاله تحولات جديد خاورميانه: چالش هاي درون ساختاري و فرايندهاي امنيتي در خاورميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تحولات جديد خاورميانه: چالش هاي درون ساختاري و فرايندهاي امنيتي در خاورميانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاورميانه
مقاله اسلام گرايي
مقاله نظامي گري
مقاله امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاورميانه شاهد پايان عصر سلطه آمريکايي است. کاخ سفيد پس از ۱۱ سپتامبر، اسلام را بزرگترين چالش غرب در سنت و در راهبرد امنيت ملي قرن بيست و يکم خود و خاورميانه را محل اسلام سياسي و مسلح معرفي کرد و به اميد اينکه با واژگوني يکسوي دولتهاي غيروابسته و غيرهمانند و انجام اصلاحات در دولتهاي وابسته، سلطه بلامنازع خود را تضمين کند، راهبرد پيشدستانه را اتخاذ نمود. امروزه نيروي محرک سياسي در خاورميانه اسلام گرايي و نظامي گري محسوب مي گردد. نظامي گري ويژگي مشخص کشورهاي خاورميانه و اسلام گرايي به عنوان نيروي محرک سياسي و موجب تغييرات سياسي و امنيتي در منطقه تلقي مي شود.
فرضيه اين نوشتار بر آن است که: امروزه در منطقه خاورميانه مشخصه هايي از جدال سياسي و استراتژيک بين دو الگوي محافظه کار و راديکال و مخالف صريح با مداخلات غرب در منطقه مشهود است، بنابراين غرب به سرکردگي آمريکا براي مقابله با هرگونه مقاومت سياسي و ايدئولوژيک اسلام گرايان، به جدال سياسي عليه فضاي امنيتي موجود در منطقه اقدام مي کند. روش پژوهش مقاله حاضر به صورت نظري و ابزار جمع آوري اطلاعات، کتابخانه اي و تجزيه و تحليل داده ها تبييني تحليلي است.