مقاله تحولات جديد در عرصه نشر و ويرايش و ظهور ويراستار هزاره سوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۸ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تحولات جديد در عرصه نشر و ويرايش و ظهور ويراستار هزاره سوم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشر جديد
مقاله ويرايش جديد
مقاله نشر اثر گزين
مقاله نشر اثر آفرين
مقاله ويراستار هزاره سوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنگ عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«تحولات جديد در عرصه نشر و ويرايش» عنوان سخنراني عبدالحسين آذرنگ است كه سال گذشته در دانشگاه پيام نور ايراد شد. از آنجا كه اين سخنراني غني حاوي نكاتي نو و بديع درحوزه مطالعات نشر و ويرايش، به ويژه نشرجديد (الكترونيك) و تعامل آن در نظام آموزش از راه دوراست، در اين شماره از پيك نور درج مي شود.
در اين سخنراني مباني نظري نشر الكترونيك و تحولات ناشي از فناوري در حوزه هاي مختلف ويرايش، اعم از ويرايش صوري، ويرايش استنادي يا استشهادي، ويرايش هنري، مطرح و انواع مختلف نشرِ الكترونيك. («خودناشري»، «نشر مبتني بر نياز»، «نشر روميزي») معرفي شده است. نكات بارز مطرح شده در اين سخنراني نقش «نظام آموزش از راه دور»، به طور كلي، و «دانشگاه پيام نور» به طور خاص در عصر فناوري و تاثير اين نظام در نشر الكترونيكي و ويرايش ‏رايانه اي و معرفي ويژگيهاي ويراستار هزاره سوم و پيشنهاد ايجاد رشته «نشر و ويرايش» با استفاده از نظام آموزش از راه دور است.