سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یونس رادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا محمودی – استاد دانشکده متالورژی و مهندسی مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AZ31 پس از فرایندهای ECAP و اکستروژن همراه با درصدهای مختلف ۰/۵ و ۱/۰ و ۲/۰ درصد وزنی ذرات نانو متری آلومینا مورد بررسی قرار گرفت. اکستروژن با نسبت ۱۱/۵ به ۱ در دمای ۳۶۵ درجه سانتگراد اعمال گردید. فرایند ECAP با استفاده از مسیر Bc در ۴ پاس در دمای ۲۲۷ درجه سانتیگراد انجام گردید. زاویه بیرونی قالب ECAP و ۹۰ درجه و زاویه انحنای ۲۰ بوده که مقدار کرنش حدود ۱ را در هر پاس وارد نمونه می نمود. مقدار بهینه نانو ذرات برای ریز دانه کردن زمینه در فرایند اکستروژن و ECAP متفاوت بوده که این تفاوت به تفاوت در ماهیت این فرایند مربوط میگردد. در ECAP انرژی ذخیره شده بالا بوده در صورتی که در اکستروژن دمای نسبی و انرژی فعالسازی پایین است. با توجه به ریز ساختار های حاصله می توان نتیجه گرفت که دمای فرایندهای ترمیم در اثر ECAP افزایش یافته است.